Privacy verklaring

Johan de Wachter Architecten BV (hierna te noemen JDWA) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bureau via +31 (0)10 2807032 of via office@jdwa.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website, of met ons deelt via de telefoon, fax of email. De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn uw naam, emailadres, functietitel en geslacht. Indien het opgegeven factuuradres gelijk is aan uw woonadres worden (tenzij anders aangegeven) ook uw telefoonnummer en adresgegevens verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
JDWA heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen de identiteit van onze bezoekers echter niet controleren. Als u ervan overtuigt bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via office@jdwa.nl zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de afhandeling van ons orderproces (offertes, orderbevestigingen, wijzigingen in opleverdata, facturen, etc.) voor persoonlijke communicatie  en voor marketingdoeleinden n.a.v. eerdere opdrachten door uw organisatie bij JDWA.

Geautomatiseerde besluitvorming
JDWA neemt geen beslissingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor uw privacy op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee bedoelen we beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JDWA bewaart uw persoonsgegevens om de bovengenoemde doelen te realiseren. Indien er sprake is van een orderverwerking houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JDWA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken
Onze website maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JDWA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@jdwa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contact en klachten
Johan de Wachter Architecten B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens horen we dit uiteraard graag zodat we een passende oplossing kunnen vinden. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Johan de Wachter Architecten B.V.
Crooswijksesingel 50D
3034 CJ Rotterdam

+31 (0)10 2807032
office@jdwa.nl