Transformatie

Om cultureel erfgoed te behouden, de binnenstedelijke verloedering door leegstand tegen te gaan én duurzaam te ontwikkelen biedt herbestemming van het gebouw uitstekende mogelijkheden. Om aan de hedendaagse eisen én comfort te voldoen leidt de herbestemming van een gebouw in de meeste gevallen tot een transformatie.

Centraal uitgangspunt bij transformaties is een verbetering van het gebouw, zodanig dat er slimmer gebruik van de bestaande ruimte gemaakt kan worden. In de meeste gevallen moet er bij de transformatieopgave eerst een keuze gemaakt worden tussen behoud en sloop. De karakteristieke onderdelen van het gebouwencomplex worden behouden en in ere hersteld, latere en inefficiënte toevoegingen worden gesloopt en eventueel vervangen door een moderne nieuwbouw. De nieuwbouw ondersteunt & ‘voedt’ de historische gebouwen. Of het nu een transformatie is naar een woongebouw, sociaal culturele instelling, zorginstelling of kantorencomplex, het uitgangspunt is altijd de vastgestelde randvoorwaarden. De balans tussen historie en nieuwbouw is daarbij voor ons een belangrijk speerpunt.